Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Các quy định chung của Chính sách

Bằng cách đồng ý với Chính sách này, Người dùng tự do, theo ý mình và vì lợi ích của mình, đồng ý với các phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân của mình sau đây:

Thông tin cá nhân và dữ liệu khác do Người dùng cung cấp

Thông tin được Người dùng cung cấp một cách độc lập khi đăng ký nhận thư, gửi tin nhắn dưới dạng phản hồi, cũng như các ứng dụng cho các dịch vụ của công ty, bao gồm dữ liệu cá nhân của Người dùng, chẳng hạn như Họ, Tên, Tên viết tắt, e-mail, số điện thoại và các dữ liệu.
Dữ liệu được truyền tự động (địa chỉ IP, cookie, v.v.).
Là một phần của việc sử dụng Trang web, Người dùng cam kết chỉ cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho mình.
Trong quá trình sử dụng Trang web, Người dùng quyết định một cách độc lập và tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân và thông tin khác về Người dùng (họ, tên, tên viết tắt, địa chỉ email, số điện thoại di động, cũng như bất kỳ thông tin nào khác thông tin do Người dùng cung cấp, bao gồm cả những thông tin có trong tin nhắn được gửi qua biểu mẫu phản hồi trên Trang web, thông tin về các hành động của Người dùng trên Trang web, v.v.).
Bằng cách chấp nhận Chính sách này, Người dùng tuyên bố đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu khác của Người dùng, bao gồm cả cho các mục đích trong tổng số:
 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tư vấn cho Người sử dụng Trang web;
 • Thống kê & phân tích;
 • Ngăn chặn hoặc ngăn chặn các hành động bất hợp pháp và / hoặc trái phép của Người dùng;
 • Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau:
 • Phát triển dịch vụ
 • Bản tin, kể cả những bản tin có tính chất quảng cáo;
 • Thông báo về các sản phẩm và dịch vụ mới chúng tôi
 • Lời mời tham dự các sự kiện do chúng tôi tổ chức ;
 • Xử lý các yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng, bao gồm cả qua điện thoại;
 • Nâng cao chất lượng của Trang web, dễ sử dụng, phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Thống kê, phân tích & nghiên cứu
 • Thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp chúng tôi và / hoặc các bên thứ ba;
 • Ngăn chặn hoặc ngăn chặn các hành động bất hợp pháp và / hoặc trái phép của Người dùng;
 • Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Yêu cầu đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân

Chungcudiamondcentery thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết và đủ để đảm bảo thông tin Người dùng khỏi sự truy cập trái phép hoặc tình cờ, phá hủy, sửa đổi, chặn, sao chép, phân phối, cũng như các hành động bất hợp pháp khác của các bên thứ ba với thông tin đó